Zwiń

Pracę odniesienia-informacyjnej usługi

 1. Pracę odniesienia-informacyjnej usługi zapewniają telefonist-operator.
 2. Telefoniczne traktowanie obywateli do odniesienia-informacyjnej usługi podlegają nagrania, ilościowym rachunkowości i rejestracji.
  1. Kolejność działań obywateli, który zaapelował do odniesienia -informacyjnej usługi.
  2. Obywatel, który zaapelował do odniesienia -informacyjnej usługi(dalej - użytkownik) może skontaktować się z operatorem, stworzyć elektroniczny zgłoszenia lub znaleźć odpowiedzi w bazie wiedzy.
  3. W przypadku, jeśli w bazie wiedzy użytkownik nie znalazłem odpowiedzi, skontaktuj się z operatorem lub pozostawić zgłoszenia elektroniczny, użytkownik musi zgłosić swoje dane kontaktowe (Państwa imię i NAZWISKO, swój numer telefonu i adres elektronowej poczty, po czym szczegółowo przedstawić opis pytanie lub problem).
 3. Kolejność pracy operatora odniesienia-informacyjnej usługi.
  1. Operator odniesienia-informacyjnej usługi- współpracownik, bezpośrednio wykonujący prace obsługi połączeń.
  2. Operator prowadzi następujące rodzaje działalności:
   1. wejście do odniesienia-informacyjnej system;
   2. przyjęcie połączenia;
   3. formowanie żądanie o wsparcia informacyjnego;
   4. rejestracja połączenia;
   5. informowanie użytkownika.
 4. Przyjęcie połączenia.
  1. Praca operatorów przyjmowania połączeń jest zdefiniowana algorytmy dystrybucji połączeń do operatorów i mechanizmem formowanie kolejki, określonymi funkcjonalnymi możliwości i pojemność zgłoszeń użytkowników do odniesienia -informacyjnej usługi.
   1. przyjęcie połączenia wolnym operatora;
   2. formowanie kolejki;
   3. formowanie użytkownika wysyłanie wiadomości głosowe.
  2. W przypadku braku potrzebnych użytkownikowi informacji na stronie pomocy technicznej użytkownik może skontaktować się z operatorem lub w przypadku, kiedy wszyscy operatorzy są zajęci, oczekiwać odpowiedzi w automatycznie formowanej kolei.
  3. Wolny operator przyjmuje połączenia użytkownika i w ramach swoich kompetencji i możliwości daje odpowiedź na pytanie użytkownika. W przypadku, kiedy odpowiedź na pytanie użytkownika nie może być znaleziony wyłącznie własnymi siłami operatora lub odpowiedź nie można sformułować w ciągu ustawionego maksymalnego okresu przetwarzanie ustnego zwrócenia, operator formuje informacyjne zapytanie i zawiadamia użytkownika o terminach wykonania pracy po przygotowaniu odpowiedzi na jego zwrócenie.
  4. Rejestracja połączenia.
   1. Na podstawie danych, pochodzących od użytkownika, operator prowadzi rejestrację i zapis głównych wiadomości o pytaniu użytkownika w czasopismie rejestracji i kontroli za zwróceniami użytkowników do odniesienia -informacyjnej usługi.
   2. Anonimowe zwrócenia (zwrócenia bez wskazania imię i NAZWISKO i numery telefonu komórkowego) i zwrócenia, wyrażone w niepoprawnej formie, nie rejestrują się i nie obrabiają się.
  5. Formowanie informacyjnego żądania.
   1. Przy kształtowaniu informacyjnego żądania operator zawiadamia użytkownikowi maksymalny termin przygotowania odpowiedzi. Dla telefonicznych zwróceń obywateli, otrzymanych w odniesienia -informacyjnej usługi, ustalają się następne kontrolne terminy przygotowania odpowiedzi z uwzględnieniem informacji po informacyjnym żądania:
   2. w sprawach niezwłocznego charakteru (status “Pilnie”)- w ciągu 24-godzin;
   3. w sprawach długotrwałej kontroli (status „Kontrola”)- w ciągu 48- godzin.
   4. Operator ustala najbardziej wygodną dla użytkownika formę otrzymania odpowiedzi na pytanie:
   5. list pocztą;
   6. ustne wiadomość telefonicznie, wskazanemu użytkownikiem.
  6. Operator w ciągu 1 dnia pracującego z momentu zwrócenia użytkownika, załatwia informacyjne żądanie, wypełniając standardową formę przedstawienia żądania i przekazuje jego do działu służby kontroli i bezpieczeństwa.
  7. Operator kontroluje status informacyjnego żądania i terminy otrzymania odpowiedzi po informacyjnych żądaniem różnej miary pilności. Przy niemożliwości otrzymania odpowiedzi do ustalonych terminów operatorem skierowuje się użytkownikowi (wskazanym im sposobem) pośrednia odpowiedź z wskazaniem wszystkich przyczyn zwłoki kształtowania pełnej odpowiedzi na pytanie i oczekiwanego terminów wykonania.
  8. Operator formuje odpowiedź użytkownikowi z uwzględnieniem otrzymanej informacji na żądanie w granicach maksymalnych terminów przygotowania odpowiedzi.
  9. Operator przy przygotowaniu odpowiedzi wykorzystuje informację, nadaną bazami danych i bazami wiedz.